Jak si zajistit vysoké výnosy z dluhopisů

První, co nás při nákupu obligací bude zajímat, jsou výnosy z dluhopisů. Jejich výši ovlivňuje mnoho faktorů, především to, jaký druh dluhopisu si koupíme. Jak se v nabídce vyznat, abychom sáhli po tom nejvýhodnějším?

Jakým způsobem se vyplácí dluhopisy

Dluhopisy jsou formy cenných papírů, které emituje firma, stát nebo instituce. Od investorů tím získává kapitál na své projekty nebo na pokrytí dluhu. Svým věřitelům slibuje platit za tuto půjčku pravidelné úroky.

Jakmile si dluhopis koupíme, stáváme se věřitelem. Investujeme do emitenta a věříme mu, že své závazky splatí. Výše úroku se stanovuje podle jmenovité ceny dluhopisu, tedy podle toho, kolik nás na začátku stál. Tuto částku dostaneme zpět na konci smluvního období.

V tom nejzákladnějším dělení rozlišujeme obligace státní a firemní. Státní dluhopisy vydává vláda a ve většině případů se jimi  snaží pokrýt schodek rozpočtu. Tyto listiny jsou nejbezpečnější variantou Jejich výnosy jsou ale nízké, někdy dokonce záporné. Korporátní obligace mají mnohem zajímavější výnosy a určitě se  víc vyplatí. Firmy často touto půjčkou pokrývají náklady na svůj rozvoj a na nové projekty.

Dluhopisy se ovšem mohou rozlišovat podle dalších faktorů. Například podle způsobu úročení, který  značně ovlivňuje, celkový výnos..

Úroky, při kterých netratíme

Věřitelé dostanou úroky vyplacené většinou jednou za rok. Nicméně některé úroky se vyplácejí jednou za půl roku, nebo dokonce jednou za měsíc.  

  1.   Pevný úrok pro nás znamená největší jistotu, kolik za držení dluhopisu vyděláme. Zůstává po celou dobu platnosti stejný, takže si můžeme dopředu své výnosy propočítat. Jde o formu, kterou nabízí většina dluhopisů. Minusem pevného úroku je, že pokud rostou úrokové sazby, zůstává pořád stejně nízko a stává se pro nás nevýhodným. Zdanění dluhopisů má na starosti emitent, nemusíte se tedy o nic starat.
  2.   Pohyblivý úrok naproti tomu zohledňuje mezibankovní úrokové sazby a podle nich se mění. Takovýto dluhopis se proto nejvíc podobá bankovnímu úvěru. Nevýhodný se pro nás jakožto emitenty stává ve chvíli, kdy úrokové sazby rostou.
  3.   Pokud je dluhopis emitován s nulovým úročením, znamená to, že nemá klasický výplatní kupón, ale koupíme ho se slevou oproti jeho nominální hodnotě. Jakmile je nám tato cena na konci platnosti vyplacena, výsledný rozdíl je náš výdělek.
  4.   Výnosy indexových dluhopisů se vážou na vývoj konkrétního o indexu. Mohou to být mzdy, ceny zlata, ropy a dalších komodit.
  5.   Úrok může záviset na ziscích vydavatele. Tady se výnos  podobá dividendě, která se vyplácí majitelům akcií. Na rozdíl od nich nám ale nevzniká žádné vlastnické právo ve společnosti.
  6.   Pokud se úrok zvyšuje s rostoucí inflací, získáváme výhodu, jestliže ceny rostou. Je to nejlepší ochrana investora před ztrátami způsobenými poklesem cen.

Co ovlivňuje výši výnosu

Kromě formy dluhopisu a jeho úročení mají na výnosy vlivy i další okolnosti.

  1.   Cena dluhopisu, která se pohybuje proti úrokové sazbě. Takže ve chvíli, kdy cena dluhopisu na burze roste, výnos do doby splatnosti klesá. A naopak.
  2.   Doba splatnosti, která nám napoví, kolik na  dluhopisu vyděláme. Čím delší je doba splatnosti, tedy čím déle bude mít emitent od nás půjčené peníze, tím vyšší úroky často slibuje. Krátkodobé dluhopisy mají nižší výnosy, na druhou stranu je menší riziko, že je znehodnotí inflace.
  3.   V neposlední řadě o úroku rozhoduje pozice firmy na trhu a rizikovost dluhopisu. Pokud je firma méně stabilní, vykazuje ztrátové hospodaření a vysoké dluhy a jen těžko shání investory, musí nabídnout i vyšší úroky. S výší rizika, že emitent nebude schopný závazky splácet, se zvyšují i naše výnosy. 

Obecně jsou dluhopisy považované za jednu z jistějších investic. Pokud svůj kapitál rozdělíme do různých forem obligací, můžeme si zajistit chráněné a zajímavé výnosy. 

Jakým způsobem investujete vy? Do jakých dluhopisů je podle vás nejlepší vkládat peníze?

Pavla Kupská